AVOIN IDEAKILPAILU

KOKEILUHAASTE!

 

LUOVAA TOIMINTAA  0 – 15 VUOTIAILLE – TARJOA IDEASI RATKAISUKSI!

 

Palvelukokeiluja Pyhällä -hankkeessa on kevään 2018 aikana kokeiltu palveluratkaisuja eri ikäisille lapsille vauvasta teini-ikäisiin. Hanke tarjoaa  erityisesti mikroyrityksille mahdollisuuden kehitellä luovia ja laadukkaita lähipalveluratkaisuja 0 -15 vuotiaille. Luova ja laadukas lähipalvelu tässä ideakilpailussa tarkoittaa ammattimaisesti ja kokeiluhaasteen kriteerien mukaisesti kehiteltyä uutta lähipalveluratkaisua alueelle.

Mahdollisuus yrityksille ja muille toimijoille lähteä mukaan lähipalvelujen kokeilevaan yhteiskehittelyyn, testaukseen ja uusien palvelujen muotoiluun!

 

Mitä on jo kokeiltu:

 • 28.4. toteutettiin viiden yrittäjän yhteiskehittelyn tuloksena Lasten Luovapäivä
 • huhti-toukokuun aikana yhteistyössä Pelkosenniemen nuorisotoimen ja pyhäläisten vanhempien kanssa PopUp Nuokku-toimintaa
 • kyläyhdistyksen tiloissa on kevään aikana toiminut vauvamuskari.Näiden kokemusten ja saatujen palautteiden perusteella jatkamme ketterästi eteenpäin tavoitteena ideoida ja kehitellä ensi syksyn aikana alueen eri ikäisille lapsille laadukkaita lähipalveluja ja siten tukea lapsiperheiden hyvinvointia ja Pyhällä viihtymistä.

 

 

Kokeiluhaaste etenee kahdessa vaiheessa:

1. AVOIN IDEAKILPAILU

Haemme kilpailulla lapsiperheiden hyvinvointia ja viihtymistä edistäviä ideoita lähipalveluratkaisuiksi eri ikäisille lapsille. Kilpailu on avoinna 27.7. klo 18.00 saakka.

KILPAILUAIKA ON PÄÄTTYNYT.

Hakemukset käsittelee valintatyöryhmä, joka koostuu palveluiden käyttäjistä sekä hankkeen edustajasta. Yhteiskehittelyprosessiin mukaan pääsystä ilmoitetaan hakijoille välittömästi valintojen jälkeen.

 

2.  YHTEISKEHITTELYVAIHE

Ideat jalostuvat yhteiskehittelyprosessissa, jossa yritykset/yritysryhmät/muut toimijat yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa muotoilevat palvelua käyttäjäkokemusten myötä.

 

 • Yhteiskehittelyprosessi käynnistetään kehittelyprosessiin valittavien kanssa erikseen sovittavana ajankohtana elokuussa. 
 • Yhteisen tapaamisen jälkeen valitut yritykset/yritysryhmät/muut toimijat kokoavat ideansa ympärille palvelujen käyttäjistä yhteiskehittelyprosessiin muodostettavan työryhmän.
 • Yhteiskehittelyvaihe kestää n. neljä kuukautta.

 

Kokeiluhaasteen tavoitteena on tuottaa alueen lapsiperheille lähipalveluja, jotka voivat olla myös alueella vierailevien matkailijoiden käytössä.
Kokeilujen enimmäisarvo on yhteensä 10 000 €, joka voi jakaantua 2-5 kokeilun toteuttamiseen.

 

Tärkeitä päivämääriä muistettavaksi:

  • Avoin ideakilpailu 27.7.2018 saakka.
  • Ilmoitus valinnoista yrityksille/yritysryhmille/muille toimijoille viikolla 31.
  • Yhteiskehittelyvaiheen käynnistystilaisuus erikseen sovittavana ajankohtana elokuussa.

 

 • Yhteiskehittelyprosessi elokuu – joulukuu 2018.

 

 

Valintakriteerit:

Ideoita arvioidaan asteikolla 1–5 alla esitettyjen valintakriteerien pohjalta. Valinnat perustuvat kriteerien mukaiseen kokonaisarviointiin.

 • Idean kytkeytyminen tunturialueen vahvuuksiin.
 • Innovatiivisuus/luovuus/uutuusarvo, esim. digitaalisuuden ja uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen.
 • Osaaminen, kokemus ja muut resurssit.
 • Osallisuuslähtöisyys ja pedagogiset ratkaisut.
 • Idean kiinnittyminen lasten hyvinvointiin, itsearvostukseen, vahvuuksiin sekä luovuuden tukemiseen ja vahvistamiseen.

 

                 

Lisätietoja: Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki, Palvelukokeiluja Pyhällä -hanke

p. 050 528 9638 tai ilo.voima@gmail.com.

 

https://www.pyhankylayhdistys.fi/#kyla

https://www.facebook.com/pyhankyla/