Palvelukokeiluja Pyhällä -hanke on päättynyt

Palvelukokeiluja Pyhällä -hankkeen tavoitteena oli ketterästi kokeillen rakentaa pyhäläisten viihtymistä ja hyvinvointia vahvistavia laadukkaita lähipalveluja ja kytkeä alueen mikroyrittäjät näiden palvelujen tuottamiseen.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 67 742,20 euroa. Rahoituksessa julkisen rahoituksen osuus oli 90 %. Yksityinen rahoitus muodostui talkootyöstä. Hankkeen rahoittajana oli Pohjoisimman Lapin Leader ry.

Hankkeen toteutukseen osallistui 465 pyhäläistä. Talkootyötunteja hankkeen aikana tehtiin 6 975 euron edestä. Hankkeessa työskenteli 2.1.-31.12.2018 osa-aikainen koordinaattori. Lisäksi hankkeeseen palkattiin 1.9.-31.12.2018 toinen osa-aikainen työntekijä. Hankkeen toteutusta tukevana kehittämistyöryhmänä toimi Pyhän kyläyhdistyksen hallituksen jäsenistä koottu kokoonpano.

Palvelukokeiluja Pyhällä -hankkeen toteutuksessa keskeistä olivat palvelukokeilut. Hankkeen aikainen kokeileva toiminta ja yhdessä kehittäminen tarkoittivat suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa, jossa eri osapuolet yhdessä ideoivat, kokeilivat ja kehittivät toimintaa samalla oppien toinen toisiltaan. Kokeilevan toiminnan tavoitteena oli yhdessä luoda jotakin uutta, joka arvioinnin ja kokemusten myötä jalostui ja kehittyi edelleen. Hankkeen aikana toteutetut palvelukokeilut toteutettiin yhteisövalmennus- ja palvelumuotoilutyökaluja monipuolisesti testaten ja käyttäen.

Palvelukokeiluja Pyhällä -hankkeen toteutus ja kokemukset osoittivat, että Pyhän paikallisyhteisössä on olemassa palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksia, jotka toteutuakseen vaativat kuntien ja yksityisten palveluntuottajien sekä kyläyhdistyksen rajoja ylittävää yhteistyötä. Palvelujen pysyvyys ja kestävyys edellyttävät kuitenkin kokonaan uusien palvelurakenteiden kehittämistä. Hankkeen aikana ja sen tuloksena käynnistettiin muutos, mutta uusia rajoja ylittäviä rakenteita ei hankkeen aikana syntynyt. Hankkeen eri vaiheissa toteutetut ohjatut foorumit ja erilaiset työskentelyt loivat kuitenkin luontevan pohjan alueen eri toimijoiden tutustua toisiinsa, toistensa toimintaan ja kytkeä oma osaamisensa yhteisiin, tavoitteellisiin työskentelyihin alueen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden vahvistamiseksi.

Hankkeen aikana alueen monet keskeiset toimijat poliittisista päättäjistä yksittäisiin yrityksiin, matkailuyhdistyksestä muihin yhdistyksiin ja järjestöihin sekä alueella pysyvästi tai vapaa-ajallaan asuvat ihmiset ovat osallisuuden kautta rakentaneet keskinäiseen luottamukseen perustuvia suhdeverkostoja, jotka jäävät elämään hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Tutustu tarkemmin hankkeen toteutuksesta laadittuihin raportteihin: loppuraportti, palvelukokeiluraportti ja osallistujat.