Tule mukaan Lasten luovan toiminnan yhteiskehittämiseen Pyhälle

Syvennämme Lasten luova toiminta -palvelukonseptin yhteiskehittämistä, ja kutsumme lasten vanhemmat, isovanhemmat ja muut läheiset aikuiset mukaan työpajaan ke 19.9. klo 17.30 – 19.00 Pyhän kyläyhdistyksen tiloihin, os. Sädetie 4 B 1 ja 2.

Työpajassa Lasten Luova toiminta -konseptia muotoillaan tässä vaiheessa yhdessä lapsiperheiden ja Taiga Travels & Productionin sekä paikallisten luovan alan ammattilaisten kanssa. Työskentely pohjautuu tasaveroiseen ja rakentavaan vuoropuheluun.

Yhteiskehittäminen tarkoittaa käytännössä toiminnan suunnittelua ja toteutusta totutusta hieman poikkeavalla tavalla. Kyse on ennemminkin ajattelutavasta tai toimintafilosofiasta kuin tietynlaisesta ja toistuvasta työskentelymallista. Yhteiskehittämiseen osallistumisessa keskeistä on jokaisen osallistujan avoimuus tasaveroiselle vuoropuhelulle, yhdessä kehittämiselle ja oppimiselle.

Terveisin, yhteisövalmentajat Hilma ja Liisa p. 050 339 6477 tai 050 528 9638
info@pyhankylayhdistys.fi