YHTEISÖLLISTÄ LIIMAA

Mitä Pyhän kyläyhteisö on sinulle, minulle ja meille?

Meitä on moneksi näillä Pyhän kylillä olemaan ja asumaan. Järven toisella puolella on Pyhän kylä, toisella Pyhäjärven kylä. Kuka on tullut käymään, kuka jäädäkseen. Mitkä asiat meitä pyhäläisinä yhdistävät? Sanopa Sinä.

Ihmisten yhteisö

Usein ajatellaan, että yhteisö syntyy siitä, että on riittävästi jotakin merkityksellistä, mikä ihmisiä yhdistää. Jos Pyhän kylä on ihmisten yhteisö, millainen yhteisö se on meille ja millaiseksi sen halutaan kehittyvän?

Kokeilevaa toimintaa

Palvelukokeiluja Pyhällä on hanke, joka kutsuu pyhäläisiä ideoimaan ja kokeilemaan toimintaa, jota alueelle kaivataan. Kokeilemalla saamme vastauksia siihen, voiko kokeilusta jalostua jotakin pysyvää – kenties uusia harrastusmahdollisuuksia, muuta yhteistä toimintaa tai kaivattuja lähipalveluja. Kehittämistyön taustalla on ajatus siitä, että kokeilevin askelin ja keinoin voimme yhdessä vahvistaa kyläyhteisömme hyvinvointia, täällä viihtymistä ja tänne juurtumista. Kokeilemalla saamme kenties vastauksia ja vihjeitä siitä miten on viisasta jatkaa ja millaista yhteisöä tavoitella.

Miten

Me itse tiedämme mikä on meille hyväksi ja mitä tarvitsemme. Kokemus on osoittanut, että päätään ei kannata hakata samaan kiveen toistuvasti ja samalla ihmetellä, mikä on kun ei pääse eteenpäin. Tapa, jolla ajattelemme ja toimimme, on usein tärkeä osa ongelman ratkaisua. Asenteen ja näkökulman vaihtaminen on ensimmäinen askel kohti uusia ratkaisuja. Aina kannattaa yrittää. Myönteinen ja toiveikas asenne auttaa tässä kummasti. Kun katsoo peilin, saa vastauksen siihen olenko itse osa rakentavaa ratkaisua vai toistuvaa ongelmaa.

Kaiken perusta ihmisten välisissä suhteissa ja toiminnassa on luottamus. Se on kuin liimaa, joka saa puuttuvat palaset loksahtamaan paikoilleen. Niin että syntyy kokonaisuus, joka on enemmän kuin palastensa summa. Tästä on kyse ihmisen välisissä suhteissa ja yhteistoiminnassa. Tärkeä osa yhteisöllisyyden kokemusta on toisiinsa tutustuminen ja sitä kautta ihmisten välille rakentuva luottamus. Tuttuus ja luottamus luovat pohjaa yhteiselle toiminnalle ja osallistumiselle. Mitä kaikkea siitä saattaakaan seurata. Aika näyttää.

Niin muuten. Mitä Wikipedia, tuo meidän kaikkien vapaa tietosanakirja, sanookaan aiheesta kylä: ” Kylä on pysyvän alueellisen kokonaisuuden muodostava pienehkö asutusyhteisö, joka koostuu toistensa läheisyydessä sijaitsevista maalaistaloista. Yhteisössä on asukkaita muutamasta kymmenestä muutamaan tuhanteen.

Tavallisesti kylän taloudet tuottavat järjestelmällisesti ravintoa harjoittamalla karjanhoitoa, maanviljelyä tai kalastusta, aiemmin myös metsästystä ja keräilyä.[1] Nykyisin kylä on usein myös muista elinkeinoista elantonsa saavien talouksien muodostama maaseututaajama. [2]Kyläasutuksen vastakohta on yksinäistaloasutus.[3] Kylä voi olla myös hallinnollisen jaottelun yksikkö, mutta kylän hallinnollinen merkitys vaihtelee maittain.[2]”

Pyhän kyläyhteisön rakennuspalikat taitavat tänä päivänä olla vallan muuta kuin mitä wikipedia kertoo.

Liisa