Sammelissa raatataan!

Tule ja tuo kaverisikin Pelkosenniemen Seolle (Sodankyläntie 9) torstaina 20.9.2018 klo 18-19.30 keskustelemaan yhteisön vastuusta ja vapaaehtoistyöstä rakentavan ja tasaveroisen vuoropuhelun pelisäännöin.
Mistä ja miten me voimme ottaa vastuun yhdessä? Mitä me voimme tehdä yhteisön hyväksi?

Tilaisuudessa tarjolla kahvia, teetä, mehua ja nisua. Lapsille piirustusnurkkaus.

Tervetuloa!

 

Lisätietoja: info@pyhankylayhdistys.fi

AVOIN IDEAKILPAILU

KOKEILUHAASTE!

 

LUOVAA TOIMINTAA  0 – 15 VUOTIAILLE – TARJOA IDEASI RATKAISUKSI!

 

Palvelukokeiluja Pyhällä -hankkeessa on kevään 2018 aikana kokeiltu palveluratkaisuja eri ikäisille lapsille vauvasta teini-ikäisiin. Hanke tarjoaa  erityisesti mikroyrityksille mahdollisuuden kehitellä luovia ja laadukkaita lähipalveluratkaisuja 0 -15 vuotiaille. Luova ja laadukas lähipalvelu tässä ideakilpailussa tarkoittaa ammattimaisesti ja kokeiluhaasteen kriteerien mukaisesti kehiteltyä uutta lähipalveluratkaisua alueelle.

Mahdollisuus yrityksille ja muille toimijoille lähteä mukaan lähipalvelujen kokeilevaan yhteiskehittelyyn, testaukseen ja uusien palvelujen muotoiluun!

 

Mitä on jo kokeiltu:

 • 28.4. toteutettiin viiden yrittäjän yhteiskehittelyn tuloksena Lasten Luovapäivä
 • huhti-toukokuun aikana yhteistyössä Pelkosenniemen nuorisotoimen ja pyhäläisten vanhempien kanssa PopUp Nuokku-toimintaa
 • kyläyhdistyksen tiloissa on kevään aikana toiminut vauvamuskari.Näiden kokemusten ja saatujen palautteiden perusteella jatkamme ketterästi eteenpäin tavoitteena ideoida ja kehitellä ensi syksyn aikana alueen eri ikäisille lapsille laadukkaita lähipalveluja ja siten tukea lapsiperheiden hyvinvointia ja Pyhällä viihtymistä.

 

 

Kokeiluhaaste etenee kahdessa vaiheessa:

1. AVOIN IDEAKILPAILU

Haemme kilpailulla lapsiperheiden hyvinvointia ja viihtymistä edistäviä ideoita lähipalveluratkaisuiksi eri ikäisille lapsille. Kilpailu on avoinna 27.7. klo 18.00 saakka.

KILPAILUAIKA ON PÄÄTTYNYT.

Hakemukset käsittelee valintatyöryhmä, joka koostuu palveluiden käyttäjistä sekä hankkeen edustajasta. Yhteiskehittelyprosessiin mukaan pääsystä ilmoitetaan hakijoille välittömästi valintojen jälkeen.

 

2.  YHTEISKEHITTELYVAIHE

Ideat jalostuvat yhteiskehittelyprosessissa, jossa yritykset/yritysryhmät/muut toimijat yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa muotoilevat palvelua käyttäjäkokemusten myötä.

 

 • Yhteiskehittelyprosessi käynnistetään kehittelyprosessiin valittavien kanssa erikseen sovittavana ajankohtana elokuussa. 
 • Yhteisen tapaamisen jälkeen valitut yritykset/yritysryhmät/muut toimijat kokoavat ideansa ympärille palvelujen käyttäjistä yhteiskehittelyprosessiin muodostettavan työryhmän.
 • Yhteiskehittelyvaihe kestää n. neljä kuukautta.

 

Kokeiluhaasteen tavoitteena on tuottaa alueen lapsiperheille lähipalveluja, jotka voivat olla myös alueella vierailevien matkailijoiden käytössä.
Kokeilujen enimmäisarvo on yhteensä 10 000 €, joka voi jakaantua 2-5 kokeilun toteuttamiseen.

 

Tärkeitä päivämääriä muistettavaksi:

  • Avoin ideakilpailu 27.7.2018 saakka.
  • Ilmoitus valinnoista yrityksille/yritysryhmille/muille toimijoille viikolla 31.
  • Yhteiskehittelyvaiheen käynnistystilaisuus erikseen sovittavana ajankohtana elokuussa.

 

 • Yhteiskehittelyprosessi elokuu – joulukuu 2018.

 

 

Valintakriteerit:

Ideoita arvioidaan asteikolla 1–5 alla esitettyjen valintakriteerien pohjalta. Valinnat perustuvat kriteerien mukaiseen kokonaisarviointiin.

 • Idean kytkeytyminen tunturialueen vahvuuksiin.
 • Innovatiivisuus/luovuus/uutuusarvo, esim. digitaalisuuden ja uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen.
 • Osaaminen, kokemus ja muut resurssit.
 • Osallisuuslähtöisyys ja pedagogiset ratkaisut.
 • Idean kiinnittyminen lasten hyvinvointiin, itsearvostukseen, vahvuuksiin sekä luovuuden tukemiseen ja vahvistamiseen.

 

                 

Lisätietoja: Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki, Palvelukokeiluja Pyhällä -hanke

p. 050 528 9638 tai ilo.voima@gmail.com.

 

https://www.pyhankylayhdistys.fi/#kyla

https://www.facebook.com/pyhankyla/

 

 

 

YHTEISÖLLISTÄ LIIMAA

Mitä Pyhän kyläyhteisö on sinulle, minulle ja meille?

Meitä on moneksi näillä Pyhän kylillä olemaan ja asumaan. Järven toisella puolella on Pyhän kylä, toisella Pyhäjärven kylä. Kuka on tullut käymään, kuka jäädäkseen. Mitkä asiat meitä pyhäläisinä yhdistävät? Sanopa Sinä.

Ihmisten yhteisö

Usein ajatellaan, että yhteisö syntyy siitä, että on riittävästi jotakin merkityksellistä, mikä ihmisiä yhdistää. Jos Pyhän kylä on ihmisten yhteisö, millainen yhteisö se on meille ja millaiseksi sen halutaan kehittyvän?

Kokeilevaa toimintaa

Palvelukokeiluja Pyhällä on hanke, joka kutsuu pyhäläisiä ideoimaan ja kokeilemaan toimintaa, jota alueelle kaivataan. Kokeilemalla saamme vastauksia siihen, voiko kokeilusta jalostua jotakin pysyvää – kenties uusia harrastusmahdollisuuksia, muuta yhteistä toimintaa tai kaivattuja lähipalveluja. Kehittämistyön taustalla on ajatus siitä, että kokeilevin askelin ja keinoin voimme yhdessä vahvistaa kyläyhteisömme hyvinvointia, täällä viihtymistä ja tänne juurtumista. Kokeilemalla saamme kenties vastauksia ja vihjeitä siitä miten on viisasta jatkaa ja millaista yhteisöä tavoitella.

Miten

Me itse tiedämme mikä on meille hyväksi ja mitä tarvitsemme. Kokemus on osoittanut, että päätään ei kannata hakata samaan kiveen toistuvasti ja samalla ihmetellä, mikä on kun ei pääse eteenpäin. Tapa, jolla ajattelemme ja toimimme, on usein tärkeä osa ongelman ratkaisua. Asenteen ja näkökulman vaihtaminen on ensimmäinen askel kohti uusia ratkaisuja. Aina kannattaa yrittää. Myönteinen ja toiveikas asenne auttaa tässä kummasti. Kun katsoo peilin, saa vastauksen siihen olenko itse osa rakentavaa ratkaisua vai toistuvaa ongelmaa.

Kaiken perusta ihmisten välisissä suhteissa ja toiminnassa on luottamus. Se on kuin liimaa, joka saa puuttuvat palaset loksahtamaan paikoilleen. Niin että syntyy kokonaisuus, joka on enemmän kuin palastensa summa. Tästä on kyse ihmisen välisissä suhteissa ja yhteistoiminnassa. Tärkeä osa yhteisöllisyyden kokemusta on toisiinsa tutustuminen ja sitä kautta ihmisten välille rakentuva luottamus. Tuttuus ja luottamus luovat pohjaa yhteiselle toiminnalle ja osallistumiselle. Mitä kaikkea siitä saattaakaan seurata. Aika näyttää.

Niin muuten. Mitä Wikipedia, tuo meidän kaikkien vapaa tietosanakirja, sanookaan aiheesta kylä: ” Kylä on pysyvän alueellisen kokonaisuuden muodostava pienehkö asutusyhteisö, joka koostuu toistensa läheisyydessä sijaitsevista maalaistaloista. Yhteisössä on asukkaita muutamasta kymmenestä muutamaan tuhanteen.

Tavallisesti kylän taloudet tuottavat järjestelmällisesti ravintoa harjoittamalla karjanhoitoa, maanviljelyä tai kalastusta, aiemmin myös metsästystä ja keräilyä.[1] Nykyisin kylä on usein myös muista elinkeinoista elantonsa saavien talouksien muodostama maaseututaajama. [2]Kyläasutuksen vastakohta on yksinäistaloasutus.[3] Kylä voi olla myös hallinnollisen jaottelun yksikkö, mutta kylän hallinnollinen merkitys vaihtelee maittain.[2]”

Pyhän kyläyhteisön rakennuspalikat taitavat tänä päivänä olla vallan muuta kuin mitä wikipedia kertoo.

Liisa